symbity s.r.o. – aplikace na míru

Partneři

Generálním partnerem společnosti symbity s.r.o. je Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o., která stojí za vznikem této společnosti.

Symbity vzniklo z technologické divize Českomoravské Bezpečnostní Agentury spol. s r.o. V roce 2023 byla jednateli ČMBA vytvořena samostatná společnost pro odvětví technologií, která nadále úzce spolupracuje s ČMBA.

Díky tomuto novému uspořádání společností může symbity s.r.o. na trhu vyvíjet samostatné aktivity a produkty, s maximální soustředěností na technologie.